obraz na stronie Wysoki Kościół

Wioska położona po wschodniej stronie drogi krajowej nr 5 na południowych stokach wzgórz trzebnickich. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1296 r. Pierwszy kościół w tym miejscu zbudowano w 1335 r. Obecny kościół wzniesiono w 1828 r. Ciekawym zabytkiem jest również neogotycka kaplica cmentarna z XIX w. i kaplica św. Jadwigi.

Dane historyczne:

Poprzednie nazwy miejscowości:

1335 r. - Alta Ecclesia;

1400 r. - Hokirche;

1739 - 1830 r. - Hochkirch;

1845 r. - Hochkirch, Wysoki Kościół;

1904 - 1945 r. - Hochkirch;

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi:

Nazwa polska jest dosłownym tłumaczeniem nazwy niemieckiej, stanowiącej tłumaczenie nazwy łacińskiej.

Historia wsi i dóbr:

1335 rok - poświadczony jest we wsi kościół. Ok. 1540 r. - prawdopodobna data przyjęcia kościoła przez reformację.

1566 - 1925 rok - znana jest lista pastorów.

1714 rok - budowa nowego budynku kościoła z drewna.

23 XII 1827 rok - poświęcenie nowo wybudowanego, murowanego budynku kościoła.

1830, 1845 rok - Wysoki Kościół ma status wsi. O znajdującym się tu kościele pisze się jako o bardzo starej budowli.

1891 rok - dobra tutejsze stanowią majątek rycerski wraz z Wisznią Małą.

1904 rok - Wysoki Kościół ma status gminy.

1912 rok - tutejsze dobra stanowią fideikomis wraz z Wisznią Małą i dane są dla obu miejscowości razem przy Wiszni Małej.

1937 rok - we wsi notowane są dwa majątki.