Gmina Wisznia Mała oferuje różnorodne szlaki turystyczne biegnące przez najpiękniejsze zakątki gminy, które połączone są w system regionalnych tras turystycznych.

Ponadto na terenie gminy występuje kilka ścieżek rowerowych tworzących system zwartych dróg do komunikacji rowerowej. Główne ścieżki przebiegają poprzez zewnętrzne miejscowości gminy. Do najważniejszych z nich należą szlaki rowerowe rozpoczynające swój bieg poza granicami gminy i biegnące przez takie miejscowości jak Psary, Szymanów, Szewce, Ozorowice, Strzeszów, Piotrkowiczki. Drugim z najważniejszych szlaków rowerowych jest ścieżka przebiegająca przez miejscowości: Psary, Kryniczno, Malin, Pierwoszów, Wysoki Kościół, Machnice.