W Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 2 (dawny OśrodekZdrowia, I piętro) funkcjonuje Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla rodzin i osób z problemem alkoholowym, nikotynowym, narkomanią i przemocą w rodzinie. Dyżury pełnią:

Joanna Boćko-Sornat – psycholog, 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

  • w poniedziałki od godz. 08:00 do godz. 15:00
Stanisław Grzegorski – radca prawny
  • DRUGI i CZWARTY WTOREK miesiąca w godzinach 14.00-17.30. Bezpłatne porady prawne (od marca do grudnia).

Dorota Marczyk-Wyrębkiewicz – psycholog, psychoterapeuta

  • w środy od godz. 15:00 do 18:00 - terapia indywidualna,
  • w środy od godz. 18:00 do 20:00 - grupa wsparcia dla współuzależnionych, po doznaniach przemocowych, DDA.

Oferujemy bezpłatną pomoc:

  • psychologiczną i terapeutyczną dla osób współuzależnionych, doznających przemocy oraz w trudnej sytuacji życiowej
  • bezpłatne porady prawne, w tym pomoc w pisaniu podań i wniosków
  • informujemy o możliwościach leczenia uzależnień, grupach wsparcia AA, Al-Anon, Alateen, DDA
  • informujemy o działaniach profilaktycznych w świetlicach środowiskowych

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny.

Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny

ul. Wrocławska 2

55-114 Wisznia Mała

tel. 508-320-480, 71/312-70-80 (czynny w godzinach dyżurów)
e-mail: profilaktyka.wiszniamala@wp.pl