W Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 2 (budynek GOPS, I piętro) funkcjonuje:

PUNKT INTERWENCYJNO-KONSULTACYJNY

dla rodzin i osób z problemem alkoholowym, nikotynowym, narkomanią, uzależnieniami behawioralnymi oraz przemocą w rodzinie.

Dyżury pełnią:

Agnieszka Gardas – socjolog, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

w PONIEDZIAŁKI od godz. 08.00 do godz. 15.00

we WTORKI od godz. 08.00 do godz. 14.00

w ŚRODY od godz. 08.00 do godz. 14.00


Adrianna Wyrębkiewicz – psycholog (obowiązują zapisy)

w każdy PONIEDZIAŁEK od godz. 16.00 do godz. 20.00


Dorota Marczyk-Wyrębkiewicz – psychoterapeuta (obowiązują zapisy)

w każdą ŚRODĘ od godz. 14.00 od godz. 19.00


Kacper Zachary – prawnik (obowiązują zapisy)

w każdy WTOREK od godz. 10.00 od godz.14.00


Oferujemy bezpłatną pomoc:

  • psychologiczną i terapeutyczną dla osób współuzależnionych, doznających przemocy oraz w trudnej sytuacji życiowej
  • bezpłatne porady prawne, w tym pomoc w pisaniu podań i wniosków
  • informujemy o możliwościach leczenia uzależnień, grupach wsparcia AA, Al-Anon, Alateen, DDA
  • informujemy o działaniach profilaktycznych w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Wisznia Mała

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny.