W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną– informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mienicach zostaje zamknięty od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania!Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisznia Mała, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą bezpłatnie zostawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mienicach selektywnie zebrane odpady komunalne.Adres:
Mienice 92
55-114 Wisznia Mała
tel.: 501 397 660Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00
oraz w soboty w od 10:00 do 15:00.Do punktu można oddawać:
- odpady zielone (skoszona trawa, gałęzie i liście)
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyte opony
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- lampy fluorescencyjne, świetlówki
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- papier (tektura)
- szkło
- tworzywa sztuczne
- metal
- przeterminowane nawozy i środki ochrony roślin w tym opakowania po nichUWAGA: Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów zmieszanych!

Punkt selektywnej zbiórki odpadów