W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną– informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mienicach zostaje zamknięty od dnia 17 marca 2020 roku do 4 maja 2020r.!

Uwaga! 
Nowe zasady obowiązujące w PSZOK w Mienicach
Od dnia 04.05.2020 r. wznawiamy funkcjonowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mienicach. Mając jednak na uwadze nadal trwający stan epidemii koronawirusa (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników, korzystanie z PSZOK będzie odbywało się według następujących zasad:
 1. Ogranicza się liczbę klientów, którzy mogą w tym samym czasie przebywać na terenie PSZOK tj. będzie wpuszczany jednocześnie maksymalnie 1 pojazd; w pojeździe może przebywać kierowca i jedna osoba do pomocy przy rozładunku odpadów; pozostali klienci PSZOK będą oczekiwać na swoją kolej przed bramą wjazdową do czasu opuszczenia terenu przez poprzedniego klienta;
 2. Nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki itp.;
 3. Klientom PSZOK zostanie udostępniony płyn dezynfekujący; w inne środki ochrony indywidualnej np. rękawiczki, maseczki ochronne itp. klient wyposaża się we własnym zakresie;
 4. Należy zachowywać bezpieczną odległość między osobami (2-3 metry);
 5. Dowożone odpady należy mieć posortowane na frakcje, nie będzie możliwości sortowania odpadów na terenie PSZOK z uwagi na zapobieganie kolejkom, czy innym trudnym sytuacjom;
 6. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po obiekcie;
 7. Należy stosować się do innych zasad wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697);
 8. Powyższe zasady będą obowiązywały do odwołania.

Apelujemy o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie. Dziękujemy za zrozumienie

Przypominamy również, że:
 • Do PSZOK można dostarczać wyłącznie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wisznia Mała.
 • Do PSZOK nie są przyjmowane odpady od przedsiębiorców powstające w wyniku ich działalności gospodarczej.
 • PSZOK jest czynny :
od poniedziałku do piątku  - od 10:00 do 18:00
oraz w soboty  - od 10:00 do 15:00.Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisznia Mała, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą bezpłatnie zostawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mienicach selektywnie zebrane odpady komunalne.Adres:
Mienice 92
55-114 Wisznia Mała
tel.: 501 397 660Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00
oraz w soboty w od 10:00 do 15:00.Do punktu można oddawać:
- odpady zielone (skoszona trawa, gałęzie i liście)
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyte opony
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- lampy fluorescencyjne, świetlówki
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- papier (tektura)
- szkło
- tworzywa sztuczne
- metal
- przeterminowane nawozy i środki ochrony roślin w tym opakowania po nichUWAGA: Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów zmieszanych!

Punkt selektywnej zbiórki odpadów