Miejscowość położona przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich i drogi powiatowej do Wiszni Małej. Układ głównych ulic równoleżnikowy, zabudowa zwarta. Rozwijające się budownictwo indywidualne. Najstarszy dokument o wsi pochodzi z 1322 r.

Dane historyczne

Poprzednie nazwy miejscowości:

1322 r. - Szewecz;

1396 r. - Schebicz;

1739 r. - Schabitz;

poł. XVIII w. - Schebitz;

1795 do 1937 r. - Schegitz;

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi:

Nazwa niemiecka jest zniekształconym zapisem fonetycznym nazwy pierwotnej, pochodzącej prawdopodobnie od wyrazu "szewc".

Historia wsi i dóbr:

Miejscowość niegdyś zobowiązana była do płacenia daniny dziekanowi kapituły katedralnej we Wrocławiu.

10.11.1322 rok - Książę Konrad Oleśnicki oddaje w zastaw księciu Henrykowi VI m. in. Książęcy Wyższy Sąd we wsi Szewecz.

1845 rok - szkoła ewangelicka w Szewcach otrzymała dwa legaty: 300 talarów od "Kretschmer Jentsch zu Breslau" karczmarza Jantscha z Wrocławia i 200 talarów od rodziny von Hochberg.

1873 rok - we wsi jest stacja kolejowa.

1889 rok - Kościół katolicki parafialny p.w. Św. Anny. Dolne części wieży, zbudowane z cegły i ciosów kamiennych pochodzą z 1 poł. XIV w. Z biegiem czasu budynek kościoła uległ zniszczeniu. W XVIII w. założono nowe sklepienie nad chórem. Przekształcono okna i przypory. Po stronie zachodniej i północnej dwa ostrołukowe portale o bogatym, lecz nieco ludowym wystroju. Rokokowa ambona.