Najbliższa zbiórka ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH na terenie gminy Wisznia Mała rozpocznie się we wrześniu 2023 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram:

Do kontenera na odpady wielkogabarytowe można wrzucać:

  • meble
  • krzesła, stoły
  • kanapy, łóżka, materace
  • wykładziny, dywany

Nie należy wrzucać:

  • ziemia, gruz, odpady zielone
  • opony (większe od samochodowych)
  • elektrośmieci
  • plastik, szkło, papier
  • zmieszane odpady komunalne

Poza terminami zbiórki odpady wielkogabarytowe można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mienicach.