Deklaracja o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych