Kryniczno:

Kościół parafialny p.w. św. Stanisława wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1714 decyzją z dnia 20. VI 1966 r.

Krzyżanowice:

Grodzisko w samej wsi, wpisane do rejestru zabytków pod numerem 1296/773.

Machnice:

Pałac (ok. 1830 r.; w 2 poł. XIX w. do bocznej ściany pałacu dobudowano dwukondygnacyjną część z wieloboczną przybudówką), spichlerz i budynek gospodarczy (I poł. XIX w.) wpisany do rejestru zabytków pod numerem 441/W decyzją z dn. 13. IV 1979 r.

Malin:

Pałac i park wpisane do rejestru zabytków pod nr. 454/W decyzją z dn. 29. XI 1980 r.

Mienice:

   Pałac wpisany do rejestru zabytków pod nr 640/W decyzją z dn. 30. V 1990 r.

Ozorowice:

Kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela wpisany do rejestru zabytków pod nr 1205 decyzją z dn. 15. XII 1964 r.

Dwór wpisany do rejestru zabytków pod nr 1206 decyzją z dn. 15. XII 1964 r.

Piotrkowiczki:

Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i dzwonnica,wpisane do rejestru zabytków pod nr 1718 decyzją z dn. 20. VI 1966 r.

Strzeszów:

Kościół filialny p.w. św. Jadwigi, obecnie p.w. Podwyższenia Krzyża wpisany do rejestru zabytków pod nr 1040 decyzją z dn. 23. I 1964 r.

Pałac wpisany do rejestru zabytków pod nr 450/W decyzją z dn. 10. X 1980 r.

Szewce:

Kościół parafialny p.w. św. Anny wpisany do rejestru zabytków pod nr 1209 decyzją z dn. 15. XII 1964 r.

Wisznia Mała:

Park i pałac wpisane do rejestru zabytków pod nr 418/W decyzją z dn. 29.VI 1978 r.

Wysoki Kościół:

Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca NMP oraz kaplica cmentarna, wpisane do rejestru zabytków pod nr 646/W decyzją z dn. 29. V 1990 r.

Kaplica przy kościele Niepokalanego Serca NMP wpisana do rejestru zabytków pod nr 1723 decyzją z dn. 20.VI 1966 r.


Gminna Ewidencja Zabytków