13°C
pogoda pogoda
kontrastowa wersja

Otwarte konkursy ofert

26/
03

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej -...

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej  w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w gminie Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie...
czytaj więcej  

26/
03

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2021 roku
czytaj więcej  05/
01

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej -...

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w gminie Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych.
czytaj więcej  

05/
01

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w gminie Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych.
czytaj więcej  

20/
03

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej -...

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej  w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych w gminie Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie...
czytaj więcej  

20/
03

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na organizację zajęć sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wisznia Mała w 2020 roku
czytaj więcej  

29/
01

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Wisznia Mała przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych.
czytaj więcej  

29/
01

Otwarty konkurs ofert w zakresie poradnictwa prawnego...

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie gminy Wisznia Mała w 2020 roku w zakresie organizacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców gminy Wisznia Mała.
czytaj więcej