Wieś o atrakcyjnym położeniu na południowych stokach Kocich Gór oraz w bliskim sąsiedztwie kompleksu leśnego, wzdłuż potoku "Mienia". Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1203 r. Z dawnego pałacu dworskiego pozostały ruiny. Zachował się park i folwark. Atrakcyjnie położone działki budowlane czekają na zainteresowanych.

Dane historyczne

Poprzednie nazwy miejscowości:

1203 r. - Minichi;

1739 r. - Minitz;

poł. XVIII w. - Murnitz;

1785 r. - Mieniz;

1826 r. - Mienitz, Muhnitz;

1830 do 1945 r. - Muhnitz;

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi:

Badacze niemieccy wywodzą nazwę wsi od wyrazu "Monch" = "mnich", co pozwala tłumaczyć ją jako Monchsort = mniszą wsią.

Historia wsi i dóbr

1203 rok - najstarsza wzmianka o wsi.

1830 rok - Mienice są wsią z majątkiem rycerskim.

1912 rok - we wsi znajduje się majątek rycerski, do którego należą 3 majątki chłopskie i 3 siedliska.

1937 rok - w Mienicach jest kilka majątków. Największy ma status majątku rycerskiego i stanowi fideikomis. Należy doń leśnictwo Wilczyn (pow. 404 ha).