Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie www.ios.edu.pl w zakładce „Jakość powietrza”. Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni.

http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/

Dane dotyczą następujących substancji: pył zawieszony PM10, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2 (w okresie zimowym od października do marca), ozon troposferyczny 03 (w okresie letnim od kwietnia do września). Wykorzystując dodatkowo wartości stężeń innych prognozowanych zanieczyszczeń, IOŚ-PIB ocenia ogólny poziom narażenia, wyrażony jako Polski Indeks Jakości Powietrza, zdefiniowany na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wykorzystywany do obliczeń indeksu na podstawie pomiarów ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska.

Serdecznie zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zamieszczanych prognoz.