Wieś wieloulicowa, położona na północnej stronie rzeki "Widawy". Dominuje zabudowa zwarta, zagrodowa, przeplatana nowoczesnym budownictwem willowym. W dawnym parku obok świetlicy urządzono teren rekreacyjno - sportowy. Wieś aktywna kulturalnie z zespołem ludowym "Szymanowianie". W części zachodniej, 1 km od wsi, funkcjonuje lotnisko Aeroklubu Wrocławskiego, z którego korzystają szybownicy, skoczkowie spadochronowi oraz zlecający przeloty. Szeroko jest rozwinięte ogrodnictwo i sadownictwo. Najstarsza wzmianka o wiosce pochodzi z roku 1295.

Dane historyczne

Poprzednie nazwy miejscowości:

1295 r. - Simonis villa;

1322 r. - Seemansdorf;

1338 r. - Simansdorf;

1785 r. - Seinsdorf;

1739 r. poł XVIII w. - Simsdorf;

1818 r.- Seinssdorf, Simsdorf;

1830 - 1945 r. - Simsdorf;

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi:

Nazwa niemiecka wywodzi się od imienia kanonika Johanna Simona, który podarował młyn we wsi katedrze we Wrocławiu.

Historia wsi i dóbr:

1295 rok - kanonik Johann Simon podarował młyn w Szymanowie katedrze we Wrocławiu.

1785,1830,1845 rok - Szymanów ma status wsi.

1904 rok - osada ma status gminy. Znajduje się w niej majątek.