Obraz przedstawiający Program "Czyste Powietrze"

Punkt konsultacyjny dostępny w Urzędzie Gminy Wisznia Mała

punkt konsultacyjny czynny:

 wtorek 8:00 - 13:00, środa 12:00 - 17:00

oraz w pozostałych dniach tygodnia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

(71) 308 48 32

506 658 920 


Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 327 wniosków

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 483 581,95

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 140 przedsięwzięć

www.czystepowietrze.gov.pl


Załączniki