Wójt Gminy - Jakub Bronowicki

Skarbnik Gminy - Konrad Buczek

Sekretarz - Mariusz Fedzin