Wójt Gminy - Jakub Bronowicki

Skarbnik Gminy - Teresa Czaniecka

Sekretarz/ Zastępca Wójta - Joanna Hrycyk-Januszewska