Zmieszane odpady komunalne:
Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych
Rudna Wielka
56-210 Wąsosz


oraz
Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.
Rusko 66
58-120 JaroszówPozostałości z sortowania odpadów komunalnych:
Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych
Rudna Wielka
56-210 Wąsosz