Zbiórka obejmuje WYŁĄCZNIE odpady zielone:

  • trawa
  • liście
  • rozdrobnione gałęzie
  • pozostałości roślinne

Obraz przedstawiający Zbiórka odpadów zielonych
Poza terminami zbiórki odpady zielonemożna oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mienicach.


Jak gromadzić odpady zielone do akcji?
Odpady zielone które będziemy chcieli wyrzucić w czasie akcji zalecamy gromadzić w workach do maksymalnie dwóch dni przed terminem podstawienia kontenera, aby odpady w worku foliowym nie zaczęły się rozkładać. Do tego czasu odpady zielone można trzymać na wolnym powietrzu, dzięki temu stracą nadmiar wilgoci i zmniejszymy ich objętość, będą też lżejsze w transporcie (oczywiście zależnie od warunków atmosferycznych).


Jak wyrzucać odpady zielone w czasie akcji?
Wrzucając odpady do kontenera prosimy o wysypanie zawartości worka, tak jak zalecamy robić w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, tak aby w kontenerze znajdowały się tylko odpady zielone, a worki wyrzucić do pojemnika na plastik/metal.

BARDZO PROSIMY O NIEWRZUCANIE DO KONTENERÓW ANI OBOK NICH INNYCH ODPADÓW NIŻ TE NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE.


Załączniki