Wioska położona na terenie łagodnie pofałdowanym. Zabudowa dość luźna, częściowo zagrodowa, nieregularna. Odnaleziony najstarszy dokument pochodzi z 1352 r. W wiosce zachował się dworek, zespół parkowy oraz pozostałości folwarku. W budowie jest zespół rekreacyjno - sportowy wraz ze stawami rybnymi.

Dane historyczne

Poprzednie nazwy miejscowości:

1352 r. - Pirwosow;

1367 r. - Pirwuschaw;

1393 r. - Pirwischaw;

1739 r. - Birbischau + Blissel;

poł. XVIII w. - Pirbischau (część południowa) + Kl. Schwiending ( część północna);

1785 r. - Pirbischau z karczmą BlóBel + Kl. Schwiending

1818, 1826 r. - Pirbischau (część południowa) + Kl. Schwiending ( część północna);

1830, przed 1937 r. - Purbischau + Klein-Schwumding;

1937, do 1945 r. - Purbischau

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi:

Nazwa niemiecka jest zniekształconym zapisem fonetycznym nazwy polskiej - pierwotnej.

Historia wsi i dóbr

15 I 1352 rok - Papież Klemens VI na prośbę kanonika wrocławskiego, Andrzeja de Raslavitz, nadaje mu folwark Pierwoszów w decyzji wrocławskiej oraz prebendę zwolnioną przez zmarłego Stanisława z Krakowa.

1785 r. - obecny Pierwoszów stanowią dwie wsie: znajdują się tu wolny majątek, którego folwark wraz z włóknami dominialnymi obsiewano 273 korcami zboża.

1818 rok - do Pierwoszowa zalicz się karczmę BlóBel.

1891 rok - wolny majątek Klein-Schwumding wraz z folwarkiem Obernitz należą do majątku rycerskiego Machnice. Majątek Klein-Schwumding oraz posesje wiejskie dzierżawi Richter, porucznik w stanie spoczynku.

1937 rok - Pierwoszów stanowi wolny majątek wraz z Klein-Schwumding -Purbischau oraz folwarkiem kolonie Blóssel.