Szkoła Podstawowa im.Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie

 • Edukacja przedszkolna (kl. 0)
 • Szkoła Podstawowa
 • Oddziały przedszkolne 3-5 lat

Ul. Szkolna 6, Kryniczno              

Tel. 71 387 86 10               

kryniczno@gmail.com

55-114 Wisznia Mała               

www.szkola.kryniczno.pl


ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SZEWCACH

 • Edukacja przedszkolna (kl. 0)
 • Szkoła Podstawowa
 • Oddziały przedszkolne 3-5 lat


Ul. Strzeszowska 7, Szewce               

Tel. 71 310 71 29               

zsp.szewce@wiszniamala.pl

55-114 Wisznia Mała  


            

www.zsszewce.edupage.org


ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SZEWCACH

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZESZOWIE 

Ul. Lipowa 35, Strzeszów                


Tel. 71 312 82 15                    
           

przedstrzeszow@wp.pl

55-114 Wisznia Mała               


           

www.strzeszowprzedszkole.pl


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WISZNI MAŁEJ

 • Edukacja przedszkolna (kl. 0) w Piotrkowiczkach (Piotrkowiczki, ul. Akacjowa 1, tel. 713127498)
 • Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Wiszni Małej
 • Przedszkole Publiczne w Ligocie Pięknej (Ligota Piękna, ul. Na Kolonii 74, tel. 71 310 56 88)


Ul. Szkolna 51                 

Tel. 71 312 70 79                  

sp.wisznia@wiszniamala.pl

55-114 Wisznia Mała                

www.zspwiszniamala.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA W PSARACH im. Jana Pawła II

 • Edukacja przedszkolna (kl. 0)
 • Szkoła Podstawowa

Ul. Główna 40               


Tel. 71 387 86 92               

sp.psary@wiszniamala.pl

55-114 Wisznia Mała                

www.sppsary.edupage.org