Urząd Gminy Wisznia Mała

ul. Wrocławska 9

55-114 Wisznia Mała


Numer konta bankowego: B.S. Trzebnica 72 9591 0004 2001 0020 0514 0002 


Opłata za udostępnianie danych osobowych: 98 9591 0004 2001 0020 0514 0795