Gmina Wisznia Mała położona jest we wschodniej części województwa Dolnośląskiego. Obejmuje obszar pomiędzy rzeką Widawą na południu a Wzgórzami Trzebnickimi na północy.

Obraz przedstawiający Położenie

Sąsiaduje od południa z miastem Wrocław, od północnego zachodu z gminą Oborniki Śląskie, od północnego wschodu z gminą Długołęka, a od północy z gminą Trzebnica.

Łącznie obejmuje teren o powierzchni 10333 ha, z czego 1245 ha stanowi obszar leżący w granicach poligonu wojskowego.

W obrębie swoich granic administracyjnych posiada szesnaście jednostek osadniczych:

wieś gminna: Wisznia Mała

wsie sołeckie: Kryniczno, Krzyżanowice, Ligota Piękna, Machnice, Malin, Miennice, Ozorowice, Psary, Pierwoszów, Piotrkowiczki, Rogóż, Strzeszów, Szewce, Szymanów, Wysoki Kościół.

Ponadto, w granicach gminy zlokalizowane są trzy przysiółki: Gaj, Raków Wielki, Kalina;

oraz 3 osady: Cienin, Raków, Biskupice które położone są na części byłego poligonu wojskowego.

Obraz przedstawiający Położenie

Gmina Wisznia Mała położona jest na obszarze wysokości od 110 - 247 m. npm (wzgórze Wiszniak położone w Piotrkowiczkach), o zróżnicowanych stosunkach morfologicznych. W obrębie gminy wyróżnia się następujące jednostki morfologiczne (wg rejonizacji przedsudeckiego obszaru Dolnego Śląska wg Walczaka) :

  • dolina rzeki Widawy
  • równina Oleśnicka
  • wysoczyzna moreny dennej
  • równina sandrowa
  • doliny rzeczne
  • Wzgórza Trzebnickie