Strzeszów to malowniczo położona wśród Wzgórz Trzebnickich wieś. Zajmuje powierzchnię 959,9 ha, z której 88,1% to użytki rolne.

Część zamieszkała to stara wieś i nowa jej część złożona z popegerowskiego blokowiska - w sumie żyje tu 1076 osób. Strzeszów posiada doskonałe warunki glebowo-klimatyczne, dzięki czemu przez całe lata rolnictwo stanowiło główne źródło utrzymania mieszkańców. Struktura społeczeństwa strzeszowskiego diametralnie zmieniła się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Upadłość PGR-u, która początkowo stała się źródłem znacznego bezrobocia, szybko korzystnie wpłynęła na oblicze wsi. Dawni operatywni pracownicy zakładu rolnego założyli własne firmy, inni znaleźli zatrudnienie we Wrocławiu. Obecnie rynek pracy ściśle związany jest z sytuacją ekonomiczną na północnych obrzeżach stolicy Dolnego Śląska. Strzeszów to największa i najludniejsza wieś w gminie Wisznia Mała. Posiada on obecnie najkorzystniejszą infrastrukturę. Usytuowanie na terenie miejscowości ekologicznej oczyszczalni ścieków oraz związane z nią prace kanalizacyjne podnoszą walory terenu. Przede wszystkim do pierwotnego stanu powraca płynąca przez miejscowość rzeczka Ława. W minionych stuleciach walorem przyrodniczym była również woda źródlana pochodzenia oligoceńskiego. Obecny właściciel zespołu pałacowo-parkowego, systematycznie restauruje zabytkowy obiekt oraz uruchomił stacje uzdatniania naturalnego bogactwa naszej ziemi. Ponieważ te wszystkie działania to kapitalna szansa dla lokalnej społeczności, mieszkańcy Strzeszowa są pełni nadziei i optymizmu dla przyszłości ich wsi.

Dane historyczne:

Poprzednie nazwy miejscowości:

1204 r. - Stresevic;

1374 r. - Stresow;

1376 r. - Stresicz;

1567 r. - Strosa;

1739 - 1945 r. - Striese;

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi:

Nazwa niemiecka jest zniekształconym zapisem fonetycznym nazwy polskiej - pierwotnej, która mogła brzmieć: Strzeszewice.

Historia wsi i dóbr:

1204 rok - książę Henryk Śląski przenosi jednego ze swych poddanych ze wsi Stresevic do Trzebnicy dla klasztoru.

25.XI.1374 rok - w Strzeszowie istnieje parafia, a jej proboszczem jest Johannes.

1567 - 1818 rok - Strzeszów należał administracyjnie do okręgu wrocławskiego. Przedtem i potem obejmował wieś okręg trzebnicki.

1795 rok - do Strzeszowa należy maleńka miejscowość Lohe ( Ława) z czterema gospodarstwami, folwarkiem polnym i młynem.

1830 rok - do Strzeszowa należy folwark Lohe i kilka domów. Do majątku strzeszowskiego zaliczają się dwa młyny, jeden w samej wsi, drugi poza nią, zwany Wegmuhle.

1845 rok - Strzeszów wraz z Szewcami stanowią majorat. Do Strzeszowa należy folwark Lohe, który jest posiadłością rodową i stanowi odrębny majątek. W strzeszowskim kościele Msza św. Odprawiana jest w co trzecią niedzielę i co drugie święto. Miejscowa szkoła przeznaczona jest dla tej wsi.

1889 rok - Kościół katolicki parafialny, podległy kościołowi w Szewcach, p. w. św. Jadwigi. Budynek jedynie częściowo murowany. Dzwonnica wykonana jest z drewna dębowego.