Zapisana najstarsza data to 29.04.1355 r. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z epoki brązu. Wieś położona w pobliżu rzeki Widawy. Zabudowa zagrodowa, zwarta, sytuuje się głównie przy dwóch drogach powiatowych. Nowa zabudowa ma charakter podmiejskiej zabudowy willowej. Przy ul. Starorzecznej znajduje się niewielkie owalne wzniesienie z bliźniaczym budynkiem mieszkalnym - dawne grodzisko otoczone fosą.

Dane historyczne

Poprzednie nazwy miejscowości:

1355 r. - Kryzaniwicz;

1739 r. - Krisanowitz;

poł. XVIII w. - Krischanowitz;

1845 r. - Kryczanowitz; Kryschanowitz; Krzizanowitz;

1912, 1932 r. - Kryschanowitz;

1937 r. - Weidebruck;

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi:

Nazwa niemiecka jest zniekształconym zapisem fonetycznym nazwy polskiej, wywodzącej się od słowa ’’krzyż’’.

Historia wsi i dóbr:

29 IV 1355 rok - Henryk de Kalaw w zastępstwie starosty wrocławskiego Konrada de Falkynhain stwierdza, że w jego obecności Werner de Panewicz, opiekun dzieci jego córki, wdowy po Mikołaju z Krzyżanowic k. Trzebnicy z jednej strony oraz Leon ze Stoszowa k. Środy Śl. jako oskarżyciel z drugiej strony, zawarli między sobą ugodę, w myśl której w/w Werner zobowiązany jest uiścić, tak jak dawniej zostało to ustalone, temuż Leonowi roczny czynsz w wysokości 15 grzywien z dóbr swoich wnuków w Cesarzowicach k Środy Śl. Wystawca zatwierdza tę ugodę.

1830, 1845 rok - Krzyżanowice są wsią, w 1830 r. podzieloną własnościową na dwie części: 1- rycerskie sołectwo należące do Schillera; 2- gmina stanowiąca królewszczyznę.