Zgłoszenia dotyczące:

- bezdomnych zwierząt,

- zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt [ na drogach gminnych],

należy zgłaszać do pracowników PGK sp. z o. o. w godzinach pracy

poniedziałek, wtorek, czwartek

7:00 – 15:00

środa

7:00 – 16:00

piątek

7:00 – 14:00

 pod numerem tel.: +48 71 711 96 40

oraz po godzinach pracy, pod numerem tel.: +48 530 391 765


pgk.wiszniamala.pl


UCHWAŁA NR VIII/VI/77/19 RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w 2019 roku.