Godziny pracy Urzędu Gminy w Wiszni Małej

Poniedziałek                    
8:00 - 16:00
Wtorek
8:00 - 16:00
Środa
8:00 - 17:00
Czwartek
8:00 - 16:00
Piątek
8:00 - 15:00

Referat Remontowo - Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

Poniedziałek                      8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16.00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 16.00
Piątek 8:00 - 15.00

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Poniedziałek                      8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15.00

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich - Dowody Osobiste

Poniedziałek                      8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00