Świetlica lub budynek spotkaniowy to najważniejsze miejsce w każdej z wsi. To przestrzeń do wspólnych spotkań, zebrań, imprez, zabaw dzieci i dorosłych. Gmina Wisznia Mała konsekwentnie dba o komfort mieszkańców dbając o tę wspólną strefę, dbając o stan budynków już istniejących, bądź budując nowe świetlice oraz budynki spotkaniowe.

W świetlicach organizowane są zajęcia dla dzieci oraz młodzieży. Świetlice są także wynajmowane na organizację imprez okolicznościowych, rodzinnych oraz wesel.

W sprawie wynajmu należy kontaktować się z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, tel. 71 312 70 76.


Świetlice w gminie Wisznia Mała: