Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wisznia Mała
od 1 kwietnia 2020 roku:

Chemeko-System Sp. z o.o. 
ul. Jerzmanowska 6A
54-519 Wrocław


Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wisznia Mała
do 31 marca 2020 roku:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław