Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wisznia Mała:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław