Jedyny taki certyfikat w powiecie


Gmina Wisznia Mała jako jedna z dwóch gmin w województwie dolnośląskim uzyskała certyfikat jakości „Samorządowy Lider Edukacji”. To już drugi raz kiedy gmina uzyskuje to wyróżnienie (pierwszy raz laur SLE został przyznany w 2014 roku). Gala Finałowa VI edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” odbyła się 12 października 2016 r. w Sali Białej Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki. Nasza gmina dodatkowo otrzymała certyfikat Primus przyznawany jednostkom samorządu terytorialnego, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.  W tej kategorii wyróżnionych zostało osiem gmin i jeden powiat. W czasie tegorocznej gali certyfikaty wręczał prof. Dariusza Rotta, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej Programu „Samorządowy Lider Edukacji” oraz Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W Gali wzięło udział prawie 150 samorządowców z terenu całej Polski.


Ideą Programu, który jest realizowany od 2011 roku, jest promowanie najlepszych i najbardziej efektywnych w sferze oświatowej polskich samorządów, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Certyfikat otrzymują samorządy, które wyróżniają się na tle innych w działaniach na rzecz edukacji, znacząco wykraczając poza ustawowe minimum. Samorządy, które są kreatywne i pomysłowe oraz chętnie wdrażają nieszablonowe działania. 


Certyfikat został przyznany na podstawie analizy dokonanej przez Kapitułę naukowców złożoną z wybitnych naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie, takie jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski czy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Komisja Certyfikacyjna bardzo wysoko oceniła działania oświatowe w naszej gminie. Według nich władze gminy Wisznia Mała postrzegają sferę edukacji jako jeden z filarów JST, łącząc go ściśle z długofalową wizją rozwoju gminy. O tym jak istotny jest rozwój oświaty dla władz gminy świadczyć może stan gminnych finansów, gdzie oświata jest najistotniejszą pozycją  (w 2015 i 2016 roku na ok. 28 mln wydatków ogółem, efektywne zarządzanie oświatą kosztowało JST odpowiedni 12 i 12,7 mln zł, co daje ok. 45 proc. całości wydatków). Ponadto recenzenci byli pod dużym wrażeniem rozmachu oraz priorytetowości planowanych i realizowanych działań przez gminę. Komisja podkreśliła także osobiste zaangażowanie w kreowanie nowoczesnej polityki oświatowej Wójta Gminy Wisznia Mała Jakuba Bronowickiego, który kładzie duży nacisk na pozyskiwanie środków unijnych. Ponadto wspiera pracę kadry dyrektorskiej w zarządzaniu podległymi jednostkami i jest „otwarty na sugestie oraz propozycje zmian płynące ze strony interesariuszy oświatowych”.  


Uhonorowanie gminy certyfikatem Samorządowy Lider Edukacji jest nagrodą za wieloletnie działania w zakresie polityki oświatowej, a także mobilizacją do dalszych działań na rzecz oświaty.