„Galeria na zakręcie” to nowa przestrzeń służąca mieszkańcom gminy Wisznia Mała. Rozbudowa galerii, która zakończyła się w grudniu 2016 roku, to ostatni etap modernizacji i przebudowy obiektu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, który swój początek miał w 2008 roku. Projekt polegał na adaptacji tarasu przyległego do budynku, dzięki której znacznie powiększył się i został dużo lepiej przystosowany do prezentacji obrazów i sztuk wizualnych. OKSiR powiększył się o nowoczesną, jasną i przestronną przestrzeń, która służy wszystkim mieszkańcom i jest kolejnym punktem na kulturalnej mapie gminy.

Rozbudowa galerii została wsparta przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 98 tys. zł. Pieniądze pochodziły z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury", a wartość całego projektu to 346 tys. zł.