Anna Pietrzyk – stanowisko ds. promocji i współpracy

Tel. 71 308 48 18

a.pietrzyk@wiszniamala.pl