obraz na stronie Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych

Ogłoszenie IX naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie gminy Wisznia Mała, odprowadzających ścieki bytowe z  budynków mieszkalnych.

Więcej informacji pod linkiem