obraz na stronie INFORMACJA WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA W SPRAWIE REALIZACJI EKRANÓW PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S5

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z informacją Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – realizacja ekranów przy drodze ekspresowej S5, m. in. w rejonie miejscowości Ligota Piękna, Wisznia Mała, Kalina, Kryniczno i Psary planowana jest w terminie 20 miesięcy od daty podpisania umowy na zaprojektowanie i wybudowanie tych obiektów. Podpisanie umowy dokonane zostanie po rozstrzygnięciu przetargu na przedmiotowe zamówienie publiczne, które przewidywane jest w I kwartale br.Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 dostępny jest w Biuletynie Zamówień Publicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/plan-zp-wroclaw-2024-r

w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Cieszę się, że podjęte przez Gminę Wisznia Mała działania bezpośrednio przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy.