obraz na stronie Nowy wniosek - dodatek dla gospodarstw domowych

 Uwaga: Zmiana wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła


Dnia 27 października 2022 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.


Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127).


Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wersja od: 27 października 2022 r. 

Status: WZÓR AKTUALNY