obraz na stronie Kalendarium imprez rowerowych

Sympatyków dwóch kółek zapraszamy do udziału w ciekawych wydarzeniach rowerowych odbywających się na terenach gmin należących do Stowarzyszenia Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Inauguracja sezonu już 29 kwietnia w Krośnicach XVI Rajdem Rowerowym Śladami Ryszarda Szurkowskiego.

Poniżej harmonogram najbliższych imprez rowerowych:

29.04 - Rajd Rowerowy Szurkowskiego do Krośnic

30.04 - Wyścig Kolarski na Czas Road Maraton do Żmigrodu

01.05 - Akademia Rowerowa w Miliczu

01.05 - 43 Rajd Rowerowy po Dolinie Baryczy do Żmigrodu

03.05 - Patriotyczna Rowerówka do Piotrkowiczek (gm. Wisznia Mała)

Rajd rowerowy połączony z uczestnictwem w uroczystościach z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Zapisy telefoniczne do 1 maja, kontakt: Dorota Olbryt tel. 530 554 411

13.05 – Rajd „Pieczona kiełbasa” do Mienic

Rajd rowerowy dla osób indywidualnych lub rodzin zakończony wspólnym ogniskiem. Zapisy telefoniczne do 11 maja, kontakt: Dorota Olbryt tel. 530 554 411