Mamy kolejny powód do zadowolenia. Otrzymaliśmy dotację z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej na projekt pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Projekt przewiduje utworzenie Klubu Senior+ w budynku świetlicy wiejskiej przy ulicy Głównej 19 w miejscowości Ligota Piękna. W ramach projektu zostanie przeprowadzony gruntowny remont świetlicy oraz zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz zajęć usprawniających ruchowo. Realizacja projektu poszerzy ofertę świetlicy. W ośrodku będzie również możliwość przygotowania posiłku.

Termin realizacji – 2017 rok.

Całkowity koszt zadania = 357 667,78 zł.

Dofinansowanie = 150 000,00 zł.