Gmina Wisznia Mała otrzymała dofinansowanie na realizację ścieżki rowerowej z Wiszni Małej do Strzeszowa w ramach zadania pt. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica”.

Projekt zrealizowany zostanie w Partnerstwie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA – Lidera Projektu oraz gmin: Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i Miasta Oleśnica – Partnerów Projektu. Przedmiotem Projektu jest budowa dróg dla rowerów w gminach partnerskich oraz parkingów „Bike&Ride” oraz „Parkuj i jedź”, w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej z drogami rowerowymi na terenie gmin uczestniczących w Partnerstwie, oraz odciążenia komunikacyjnego Wrocławia.

Celem projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i Miasta Oleśnica.

W ramach zadania gmina Wisznia Mała zrealizuje drogi rowerowe o długości 1,8 km. Wartość inwestycji w gminie Wisznia Mała wynosi 1 926 722,46 zł, a dofinansowanie z UE i budżetu państwa wyniesie 1 637 714,09 zł.

Partnerzy projektu otrzymali również dofinansowanie na realizację zadań:

• Budowa dróg rowerowych oraz 3 parkingów „Parkuj i Jedź” na terenie gminy Oborniki Śląskie,

• Budowa dróg rowerowych na obszarze gminy Oleśnica,

• Budowa dróg rowerowych oraz parkingów rowerowych i parkingu „Bike&Ride” na terenie miasta Oleśnica.