obraz na stronie MŚP - zmiana

Rozpoczęły się prace nad zmianą definicji MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).


W tym celu Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej przygotowała  kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP.

Badanie skierowane  jest wyłącznie do przedsiębiorstw z sektora MŚP i wyłącznie podmioty należące do tej kategorii powinny wypełnić kwestionariusz.

Dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9c4cfb80-02ee-449c-8220-07315df8a151?draftid=9ef19728-1e54-436c-837a-e1c6e338a5b8&surveylanguage=PL

Więcej informacji na temat samej definicji MŚP znaleźć można pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach.Obraz przedstawiający MŚP - zmiana