Budowa kanalizacji, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach i wiele innych zadań aktualnie realizuje gmina Wisznia Mała. Wszystkie prowadzone inwestycje mają na celu poprawę jakości i komfortu życia, zapewnienie bezpieczeństwa oraz dbałość o dostęp do edukacji.

Największe aktualnie realizowane zadania to rozbudowa sieci kanalizacyjnej w południowej części gminy oraz rozbudowa szkoły w Psarach. Ponadto realizowanych jest wiele innych mniejszych zadań.

Ścieżka rowerowa

Już niebawem rowerzyści będą mogli korzystać z nowej drogi rowerowej. Rozpoczęły się prace związane z budową ścieżki rowerowej z Wiszni Małej do Strzeszowa. Do tej pory położono kabel i wykonano fundamenty pod oświetlenie. W dalszej kolejności zostaną zamontowane lampy oraz zostanie wykonana nawierzchnia ścieżki. Ścieżka rowerowa z Wiszni Małej do Strzeszowa jest realizowana w ramach zadania pt. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica” i dofinansowana z funduszy unijnych.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej

Rozpoczęła się rewitalizacja przestrzeni publicznej w Wiszni Małej. Teren przed urzędem gminy zostanie uporządkowany, obsadzony roślinami i podzielony ciągami pieszymi, przy których będą stały ławki. Zostanie zamontowana wiata przystankowa wraz z elektronicznymi tablicami odjazdów i przyjazdów busów, zostaną postawione elementy małej architektury. Dodatkowo powstaną w tym miejscu dwa miejsca postojowe dla rowerów, dostępne bezpośrednio z głównego ciągu pieszego oraz przy wiacie przystankowej. Powstanie atrakcyjna i przyjazna mieszkańcom przestrzeń publiczna.

Wykonawcą prac została firma RAVEA Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt zadania to 549 tys. zł. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 400 tys. zł.

W ramach tego samego projektu niebawem rozpocznie się rewitalizacja w Krynicznie przy ul. Spacerowej. Teren zostanie oczyszczony ze zbędnych krzewów oraz drzew, zostaną wykonane chodniki oraz wydzielone miejsca zielone z elementami małej architektury tj. ławki, donice z kwiatami, zostanie odrestaurowana pompa wodna i postawiony pomnik kryniczanki. Dodatkowo wydzielone zostaną miejsca postojowe dla samochodów. Ucieszą się rowerzyści z infrastruktury przygotowanej dla nich: wiaty parkingowej i stojaków na rowery. Ponadto istniejące oświetlenie terenu zostanie wzbogacone o latarnie parkowe z oprawami LED.

Budowa oświetlenia drogowego

Zostały rozstrzygnięte przetargi na doświetlenie ulic w miejscowościach naszej gminy. Działania te znacznie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców oraz zwiększą ich komfort w okresie jesienno-zimowym. W ramach zadania przybędzie w gminie 27 kolejnych punktów świetlnych w technologii LED. Nowe lampy zostaną zamontowane w następujących miejscowościach: Ligota Piękna (ul. Brzozowa), Malin (ul. Bociania, ul. Główna, ul. Kalinowa i ul. Miła), Rogoż (ul. Wierzbowa), Strzeszów (ul. Polna) i Wisznia Mała (ul. Na Kolonii, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa, ul. Makowa, ul. Orlikowa i ul. Polna). Koszt całkowity inwestycji to 826714,82 zł.

Place zabaw

W najbliższym czasie 9 miejscowości zostanie wzbogacone o nowe urządzenia zabawowe. Doposażone zostaną place zabaw w następujących miejscowościach: Szewce, Strzeszów, Rogoż, Psary, Krzyżanowice, Piotrkowiczki, Malin, Ligota Piękna i Mienice. Urządzenia montowane na placach zabaw są odpowiedzią na potrzeby najmłodszych mieszkańców i są współfinansowane z funduszy sołeckich. Wykonawcą została firma Croquet Sp. z o.o. z Szczodrego. Wydatki na wyposażenie oraz montaż urządzeń wyniosą ogółem: 148121,52 zł.

Ogrodzenia terenów gminnych

Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie ogrodzeń na terenie gminy Wisznia Mała. Wykonawcą prac została firma DRU-MAR Systemy Ogrodzeniowe Marek Hamela z Trzebnicy. Wartość inwestycji to 121671,11 zł.

W ramach zadania przy Szkole Podstawowej w Wiszni Małej brama zostanie zastąpiona furtką, a ogrodzenie wokół stawu zostanie wymienione. Na boisku w Machnicach zostaną zamontowane dwa piłkochwyty, a na placu w Krynicznie brama. Brama oraz dwie furtki zostaną zamontowane na boisku sportowym w Malinie. Plac zabaw w Strzeszowie zostanie ogrodzony oraz wzbogacony o bramę oraz dwie furtki. Dodatkowa furtka również zostanie zamontowana w Rogożu.