Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 16 maja 2019 r. o godzinie 15:30 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Program sesji: 

  1. Otwarcie sesji. 
  2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała za 2019 rok.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2019-2033.
  4. Zapytania sołtysów.
  5. Wnioski i sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.