Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO serdecznie zaprasza na dyżury doradcze we wtorki w godz. 09.00-14.00 i środy w godz. 09.00 -18.00 podczas których skonsultują Państwa wniosek dotacyjny, pomogą w sporządzeniu dokumentacji projektowej. Służą też wsparciem w prowadzeniu księgowości w NGO. Stowarzyszenie zaprasza także grupy nieformalne, które chcą zrealizować mikro-projekty na rzecz społeczności lokalnej. Raz w miesiącu przekażą solidną dawkę informacji dot. lokalnego III sektora w ramach "Biuletynu Aktywności Obywatelskiej", który w formie elektronicznej zostanie wysłany do ok. 100 organizacji i grup z naszego terenu.

Zachęcamy do kontaktu:
Tel. 788-033-324
strefa.ngo.brzegdolny@gmail.com

www.propago.org.pl