Rozpoczął się III nabór w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r.

III nabór obejmuje następujące zadania:

NAZWA ZADANIA MAKSYMALNA KWOTA
DOFINANSOWANIA
Bieg nieŚwiętych Mikołajów 20 000
Zawody kolarskie MTB Junior na Wzgórzach Dalkowskich 20 000
Bieg pod szczęśliwą podkowę. Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego. 20 000
Bliżej siebie 8 252
PARKujemy. Plenerowe Kino Letnie. 20 000
Kino pod chmurką. Festyn integracji społecznej. 20 000
ABC Ceramiki dla Seniorów- Gliniane Wędrówki w Gminie Gaworzyce 5 700
Rękodzieło tradycyjne, pokolenia razem 10 000
Sportowa Kraina Gór Stołowych 5 020
Festiwal Rowerowy Ziemi Ząbkowickiej 4 200
Śladami zamków i warowni Dolnego Śląska 19 900
Muzykoterapia na wesoło: Muzyczno-Sensoryczny Wrocław 20 000
Karkonoski CAMP 20 000
Wałbrzyskie Zakamarki - Odkrywamy Perełki Ziemi Wałbrzyskiej 19 700


Oferty w III naborze można składać do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godziny 15.30 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Kancelaria Ogólna

ul. Walońska 3–5, parter

50-413 Wrocław

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Link do ogłoszenia konkursowego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/ogloszenie-4/