Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej idą pełną parą. Aktualnie realizowana jest budowa w Krzyżanowicach w ulicy Polnej, a w Szymanowie w ulicach: Ogrodniczej, Parkowej oraz Widawskiej. W Psarach trwają prace w ulicach Parkowej i Głównej oraz dodatkowo realizowane są inwestycje związane z budową pompowni ścieków w ulicy Kasztanowej. Zakończony został również etap prac związany z wykonaniem przewiertu pod doliną Widawy, aktualnie trwa uzbrajanie wykonanego przewiertu w rury kanalizacyjne i wodociągowe.

Prace te stanowią pewne utrudnienia dla użytkowników dróg, ale po ich zakończeniu do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych prawie 2,5 tys. mieszkańców. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi połączenie systemu wodno-ściekowego gminy Wisznia Mała z systemem kanalizacyjnym i wodociągowym miasta Wrocławia, stwarzając tym samym nowe możliwości rozwoju gminy. Łącznie zostanie wybudowanych 36,64 km sieci kanalizacji oraz 2,12 km sieci wodociągowej. Wartość całego projektu to prawie 91 mln zł, z czego wysokość dofinansowania to ponad 47 mln zł. Wykonawcą robót w Krzyżanowicach i Psarach jest PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH "EKO - WOD" Sp. z o.o., natomiast wykonawcą przewiertu i jego uzbrojenia jest firma IDS-BUD S.A.


Komora pomiarowa (zasuw) oraz głowica do mikrotunelingu na odcinku koło rzeki Widawy i wałówUlica Główna w PsarachPrace przewiertowe na ulicy Parkowej w Psarach


Studnia zapuszczanaFrez na ulicy Kwiatowej w Psarach