Zgodnie z zarządzeniem nr 15/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki Śląskie z dniem 31.07.2019 r. przestał obowiązywać zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.