W czwartek 25 czerwca w świetlicy w Krynicznie, na zaproszenie wójta Jakuba Bronowickiego, spotkali się wolontariusze (w większości Panie), którzy brali czynny udział w Akcji „Solidarna Wisznia Mała”. Spotkanie było okazją do podsumowania Akcji, wręczenia podziękowań oraz wysłuchania koncertu Izabeli Możdżeń z repertuarem przygotowanym specjalnie na tę wyjątkową uroczystość.
Gości powitała dyrektor OKSiR Renata Cybulska-Kaczałko, podsumowania Akcji dokonała kierownik GOPS Agnieszka Gaweł-Karwatka, a wójt Jakub Bronowicki serdecznie podziękował wszystkim za udział w inicjatywie, za poświęcony czas i bezinteresowność. Podziękowania przekazała również pani Monika Berek, która reprezentowała Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej. Stowarzyszenie to pośredniczyło w przekazywaniu uszytych maseczek do niektórych placówek medycznych.

Akcja „Solidarna Wisznia Mała” powstała z inicjatywy wiszeńskiego GOPS-u, pod patronatem wójta gminy. Była odpowiedzią na potrzeby wynikające z powodu stanu epidemii COVID-19. Akcja miała na celu wsparcie najbardziej zagrożonych oraz osób w trakcie kwarantanny. Ważną inicjatywą było szycie i dystrybucja maseczek ochronnych, do której licznie włączyli się wolontariusze (głównie mieszkańcy gminy Wisznia Mała oraz radni z Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała).

Początkowo maseczki były przekazywane do placówek medycznych, które zgłaszały takie zapotrzebowanie. Po wprowadzeniu przez rząd nakazu noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych wójt Jakub Bronowicki podjął decyzję o konieczności dostarczenia maseczek do wszystkich mieszkańców gminy. Wolontariuszki aktywnie włączyły się do akcji i rozpoczęły szycie maseczek. Równocześnie gmina kupiła 6 tys. sztuk gotowych maseczek. Do pomocy dołączyli również pracownicy szkół i urzędu gminy. Uszyte maseczki mieszkańcom dostarczali strażacy z OSP Wisznia Mała oraz pracownicy SAPO i OKSiR-u. W dalszej kolejności wolontariuszki rozpoczęły szycie maseczek dla najmłodszych: przedszkolaków oraz dzieci klas I-III.

W Akcji wzięło udział 83 wolontariuszy, którzy w sumie wykroili i uszyli ok. 10 tys. sztuk maseczek. Rekordzistki (3 panie) uszyły po ok. 1000 sztuk! Przekazane maseczki stanowiły dodatkową ochronę życia i zdrowia naszych mieszkańców, w szczególności seniorów najbardziej narażonych na zakażenie.

Wszystkim osobom uczestniczącym w Akcji składamy serdeczne podziękowania za bezinteresowność, zaangażowanie oraz trud włożony w prace na rzecz drugiego człowieka.


Maseczki zostały przekazane do następujących instytucji:

-Fundacja „Przylądek Nadziei”

-Milickie Centrum Medyczne

-Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

-Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

-Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

-ELDORIS Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Obornikach Śląskich

-Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka

-Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

-Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii w Krośnicach

-EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu

-Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo

-Wrocławskie Centrum Zdrowia

-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

-Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc w Obornikach Śląskich

-SPZOZ MSWiA

-Med Instal Chem Katarzyna Galbarczyk Indywidualna Praktyka Pielęgniarska we Wrocławiu

-Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.