Więcej informacji

Szanowni Państwo,

Apeluje do osób, które złożyły drogą elektroniczną wnioski przez platformę e - puap
o dopisanie się do spisu wyborców lub wpisanie się do stałego rejestru wyborców
celem wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Wisznia Mała w dniu 12 lipca 2020r. o telefoniczne potwierdzenie wpływu wymienionego wniosku do Urzędu.

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

tel. 71-308-48-42, 71-308-48-43


Informuje, że osoby zameldowane na pobyt czasowy oraz wymeldowane z miejsca zameldowania na pobyt stały z terenu Gminy Wisznia Mała nie zostaną ujęte w spisie wyborców sporządzonym przez Wójta Gminy Wisznia Mała w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020r.

W związku z powyższym osoby zameldowane na pobyt czasowy oraz wymeldowane z miejsca zameldowania na pobyt stały z terenu Gminy Wisznia Mała celem wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Wisznia Mała w dniu12 lipca 2020r. powinny złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców lub wpisanie do stałego rejestru wyborców w Urzędzie Gminy Wisznia Mała najpóźniej do 7 lipca 2020r.