Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału we Wrocławiu informuje, że od 2 marca 2020 r., na czas remontu w I Inspektoracie ZUS przy ul. Reymonta 4/6, obsługa klientów na terenie miasta Wrocławia odbywać się będzie w: