W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wprowadzonymi, przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia, nowymi ograniczeniami informuję, że od wyjazdów porannych w dniu 30 marca 2020 r. komunikacja autobusowa obsługująca Gminę Wisznia Mała będzie kursowała w następujący sposób:


1. od poniedziałku do piątku:

  • linie 908 i 930 będą kursowały według rozkładu roboczego.

2. w soboty:

  • linie 908 i 930 będą kursowały według rozkładu sobotniego,

3. w niedziele:

  • linie 908 i 930 będą kursowały według rozkładu niedzielnego.