15 gospodarstw z terenu gminy Wisznia Mała otrzymało dofinansowanie na wymianę starych, szkodliwych dla środowiska pieców na nowe.

Wójt gminy Jakub Bronowicki oraz skarbnik Teresa Czaniecka podpisali umowę na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Wisznia Mała w ramach programu priorytetowego „Wymiana pieców – ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – II edycja”.

Na realizację projektu gmina Wisznia Mała otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 101 071,43zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 222 875,92 zł. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w programie otrzymali zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Była to już druga edycja programu polegającego na wymianie starych pieców węglowych tzw. kopciuchów na nowe, ekologiczne źródła energii. Zainstalowanych zostało:

- 7 pieców elektrycznych

- 7 pieców węglowych 5 klasy

- 1 piec gazowy