obraz na stronie Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad opracowaniem „ Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030”. Jest t o najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata. Jego zapisy będą miały decydujący wpływ na działania podejmowane w celu zaspokajania potrzeb naszej wspólnoty, a w efekcie – na jakość życia mieszkańców. Dlatego niezbędne jest poznanie Państwa opinii, dotyczących ważnych dla każdego kwestii, takich jak: usługi społeczne, oświata, infrastruktura czy turystyka i promocja oraz związanych z nimi przyszłych inwestycji.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Wisznia Mała do włączenia się w tworzenie Strategii poprzez wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Od 02 czerwca do 16 czerwca br. ankietę można wypełnić on-line. Link poniżej: https://wanir.edu.pl/strategia-rozwoju-gminy-wisznia-mala-na-lata-2021-2030/

Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych, Państwa opinia i uwagi pomogą zaplanować działania niezbędne do rozwoju naszej Gminy!


Z poważaniem

Jakub Bronowicki

Wójt Gminy Wisznia Mała