obraz na stronie Wnioski do końca kwietnia 2021r. w celu zachowania ciągłości wypłaty 500 PLUS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie do końca kwietnia wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”.
Zachęca w tym celu do składania wniosków online.

Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
W związku z tymi zmianami w programie „Rodzina 500+” w ubiegłym roku nie było konieczności składania nowego wniosku o świadczenie.
W tym roku trzeba to zrobić.
Ważna informacja dla rodziców i opiekunów jest taka, że aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia – wniosek należy złożyć do końca kwietnia.


Jak złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć online (od 1 lutego br.) oraz drogą tradycyjną (od 1 kwietnia br.).
Wniosek elektronicznie można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Droga tradycyjna oznacza osobistą wizytę w urzędzie lub wysłanie wniosku pocztą.


Uwaga, ważne terminy!
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.