obraz na stronie Dofinansowanie dla spółek wodnych i hodowców świń

Do dnia 26 listopada 2021 r. oddziały ARiMR prowadzą nabór wniosków w ramach wsparcia inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Aktualny nabór dotyczy hodowców świń i spółek wodnych.